Sojusz Lewicy Demokratycznej

Władze regionalne - powiat: Oleśnicki

Skład Rady Powiatowej SLD Oleśnica:

Iwona Wiśniewska-Kocjan- przewodnicząca,

Zdzisław Wójcik - sekretarz,

oraz członkowie: Henryk Bernacki, Adam Kowalczyk, Zbigniew Nagórny, Władysław Bogusław Kobiałka, Mieczysław Skuza, Zbigniew Winnicki, Tadeusz Ferens, Zenon Stępień.